Hotel Bristol

hotelbristol-profilepic

Hotel Bristol Sarajevo
Adresa: Fra Filipa Lastrića 2, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Telefon: +387 33 705 000
Fax: +387 33 705 001

Web: www.bristolsarajevo.com

Hotel Bristol Sarajevo, jedini prvoklasni internacionalni hotel u Bosni i Hercegovini i prvi kojim upravlja međunarodna hotelska grupacija Shaza Hotels. Savremeni dizajn, elegantni restorani i najsavremenije sale za sastanke, pažljivo koncipirani da vam omoguće nezaboravna i radosna iskustva.

Hotel Bristol Sarajevo, Fra Filipa Lastrića 2, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | t +387 33 705 000 | f +387 33 705 001

TRENUTNO NEMA NOVOSTI